Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

[Takamina's G+ Trans] 26.07.2014

 18:50 PM


Làm tóc ♬
Cảm ơn vì lúc nào cũng làm tốt
Shinpei thường làm cho tôi ♬
Đang nhuộm lông mày w


 22:18 PM


Móng tay của tôi đã làm xong ♬
EsNail ♬( *´艸`)