Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Report 1st solo concert của Takamina

Credit to: Wen48
Source: link

Đây là bài report của bạn wen sau khi đi concert của Takamina.

Địa điểm tổ chức solo concert đầu tiên của Minami,và cũng là tổ chức sinh nhật cho cô ấy, diễn ra ở Zepp Tokyo, và không có chỗ ngồi, tất cả đều đứng.

Tôi cũng đã cố mua được hết tất cả goods trước chi chúng được bán hết. Tôi là người khoảng thứ 150 trong hàng và tôi đã xếp hàng 135 phút trước khi gian hàng mở cửa. Và cái nón ASOBINA bán sạch trong vòng 15 phút sau lượt của tôi.