Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

[News] DOCUMENTARY The Time Has Come

Bài hát chủ để của DOCUMENTARY The time has come sẽ do Takamina làm center, dự là sẽ thu trong 37th single.  Tên là Ai no sonzai
Link radio: https://www.facebook.com/photo.php?v=646681392075865

Cre: idol48vn.com