Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

[News] Vở kịch Taiyou 2068
- 04.07.2014, Acchan đến nhà hát để tập kịch Taiyou 2068 sẽ được công diễn vào ngày 07.07.2014

- Truy cập vào link ở dưới để đặt vé và xem lịch diễn:

Cre: Maeda Atsuko Viet Nam fanclub