Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

[Takamina's G+ Trans] 08.07.2014

16:21 PM

Nyaatan đang ở trong bệnh viện o(;△;)o
16:24 PM

Em ấy nôn ra khi em ấy thức dậy vào sáng sớm (p_q*) khịt mũi
Tại sao...
Tôi lo quá...