Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

[Acchan's Twitter Trans] 08.07.2014

21:26 PM

[Mặt trời 2068] đã ra mắt vào ngày hôm qua, nó là vở kịch đầu tiên của tôi
Vậy là ngày thứ hai hôm nay đã kết thúc!!
Ngày mai là hôm đầu tiên tôi diễn 2 lần đó!!
P/s: theo lịch diễn thì ngày mai Acchan diễn 2 đợt là 14:00 và 19:00
Trans: Maeda Atsuko Viet Nam Fanclub

21:27 PM

Oh! Đây là ngày thứ hai!