Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

[Takamina's G+ Trans] 23.07.2014

10:50 AM


Komiharu, người nào đó mà đã vào tâm trí tôi ヾ(´・∀・)ノ