Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

[Takamina's G+ Trans] 04.07.2014
18:20 PM

Theater ngày hôm nay ヾ(´・∀・)ノ
Chiichan chào mừng trở lại !

23:02 PM

AKB's documentary đã được chiếu hôm nay !!
Xin hãy xem nó ♬♬
ヾ(´・∀・)ノ
Chụp ảnh với Nana và Mikichan từ stage chúc mừng hôm qua ♬♬
(●U艸U●)