Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

[AcchanTwitter Trans] 23.06.2014

8:05 PM


Tôi đã hoàn thành bộ phim rồi * lấp lánh *
Tôi đã cười rất nhiều đấy !!10:52 PMTôi sẽ có mặt trên trang bìa số ra mới nhất của Biteki, hãy tìm nó nhé ~
Nó là sự hợp tác với Laurier F và Biteki hiện đang được bán ~
Chỉ giành cho những cô gái thôi nhé <3