Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

[Acchan's Twitter] 15.05.2015

14:25 PM

Lễ khánh thành tại đường ray Shizuoka
Tính từ ngày hôm nay thì 1 tháng nữa sẽ được đưa vào vận hành
Tôi đã cùng mọi người cắt mảnh ruy văng và trèo lên tàu rồi đó
Mọi người cũng nhất định đến thử nhé.

Trans: グエン ヴィン

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét