Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

[Acchan's Twitter] 08.05.2015

12.26 AM

Hôm qua là Nagoya, hôm nay đến Osaka cho sự kiện Initiation Love.

Trans: グエン ヴィン

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét