Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

[Takamina's G+ Trans] 28.08.2014

0:10 AM
Tiếp tục từ Appare đến ANN!
Đang thẳng tiến đến Nippon Broadcast!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét