Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

[Acchan's Twitter Trans] 09.10.2014

18:09 PMCòn một tuần cho đến ngày cắt tóc mái ✂︎
22:16 PMLần đầu tiên xuất hiện
Beryl là con út ở nhà, một con mèo Bombay ❤︎
Em ấy là mèo đực nha.
Trans: グエン ヴィン


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét