Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

[Acchan's Twitter Trans] 24.09.2014

18:28 PM

Có ếch ở trước cửa nhà! 
Dạo này hay gặp ếch thế nhỉ

Trans: グエン ヴィン

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét