Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

[Acchan's Twitter Trans] 03.12.2014

18:30 PM

Tui về rồi đây 
Tôi đã được xem bộ phim [Hobitto wall premier no green kapetto], 
và đã ở Lodon trong 4 ngày 2 đêm đó. Bộ kimono màu đỏ nè

Trans: グエン ヴィン

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét